27.6.

Dôležitý oznam !!!

OBEDY ZADARMO- dnes dostali žiaci v euroobale  Zápisný lístok na stravovanie a šek na vyplatenie.

Rodičia, zápisný lístok vypíšte a obratom pošlite do školy. Šek sa vyplatí do 25. augusta.   S rodičmi detí ktoré nie sú v škole sa dohodnem. Ďakujem za pochopenie.


26.6.

OZNAMY

1. Zajtra bez učebníc. Doniesť malé spoločenské hry, knihu, omaľovánku,.... a peračník.

2. Žltú písanku odložiť do druhého ročníka- NEVYHODIŤ! Kto bol v škole- odovzdal p. učiteľke.

3. Čítanka poslúži na prázdninové čítanie.

4. Piatok: príchod na 7.30, nástup na školskom dvore na 8.00. Potom -rozdávanie vysvedčení v triedach. Okolo 9.00-9.30 odchod domov na P R Á Z D N I N Y.....

24.6.

SJL: Čítanka str. 14 Vrabce - čítame celý text 5-krát. Cv. 1. Str. 15 cv. 2

Zajtra doniesť Čítanku a zošity Viem písať 1,2

21.6.

SJL: Čítanka str. 8 Lastovičky- čítame celý text 5-krát. 

PÍS: Prepis básne Lastovičky do žltého zošita.

P.S: Žiaci majú v Čítanke vloženú Záväznú prihlášku na vyučovanie  NBV/ETV v budúcom šk. roku. Vyplnenú potrebujem v pondelok. Prosím rodičov detí, ktoré nie sú v škole, aby mi napísali SMS aké náboženstvo/ etickú výchovu bude dieťa navštevovať v budúcom školskom roku. Ďakujem.

20.6.

SJL: Čítanka str. 4 . Alenka a svet. DÚ čítať článok iba 3-krát, no dôsledne.

PÍS: Dopisovanie v zošitoch.

P.S. : Zajtra doniesť iba Čítanku a zošity.

19.6.

SJL: Čítanka str. 4  . Alenka a svet. DÚ čítať článok iba 3-krát, no dôsledne po čiarku. 

PÍS: Dopisovanie v zošite.

MAT: Opakovanie učiva v pripravených PL. Práca v malom zošite.

18.6.2019

SJL: Čítanka str. 3/ celá, DÚ text Tri zvláštne písmená- čítať článok iba 3-krát, no dôsledne.

PÍS: Dopisovanie v zošite. 

MAT: Opakovanie učiva v pripravených PL. Práca v malom zošite.

Pondelok 17.6.

SJL: Čítanka  str. 2/ celá, DÚ text Tri zvláštne písmená. 

PÍS: Dopisovanie v zošite. DÚ PL s vŕbou/ pravá polstrana.

MAT: Opakovanie učiva v pripravených PL.

Piatok 14.6.2019

SJL: Šlabikár str. 62 a 63. V pondelok priniesť  Čítanku. Šlabikár 2 už nie.

PÍS: Dopisovanie v zošite.

MAT: Opakovanie učiva v pripravených PL.

P.S.: Prvouku máme v škole- niektorí. Ostatní donesú.

Štvrtok 13.6.

SJL: Písmeno x, X. Šlabikár str. 58/ Hra na detektíva- doma čítať slová. Cv. 2,3. Článok Darček- čítať celý. Cv. 4.

Písanie: PL s taxikom- celý. 

MAT.: Práca v pripravenom PL. Opakovanie učiva.

Streda 12.6.2019

SJL: Písmeno x, X. Šlabikár str. 58/ Hra na detektíva- doma čítať slová. Cv. 2,3. Článok Darček- čítať po značku.

Písanie: Viem písať 2, str. 32- 3 riadky a slovo taxi.

MAT.: Práca v pripravenom PL. Opakovanie učiva.

P.S.: Žiaci majú v žiackej knižke nalepené poplatky na výlete. Je tam zahrnutý aj poplatok za fotografie. Prosím doniesť sumu, ktorá je vo farebnom krúžku. Suma 10 eur sa navýšila- platili sme za "Indiánov". Žiaci, ktorí na výlete neboli peniaze dostanú späť iba  odčítam za foto.

Utorok-oznam

Organizácia vyučovania a ŠKD v týždni 11.6. - 14.6.2019

  • Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bude "krátené vyučovanie":
  • 1. vyuč. hod. 7.45 - 8.20
  • 2. vyuč. hod. 8.30 - 9.05
  • 3. vyuč. hod. 9.20 - 9.55
  • 4. vyuč. hod. 10.05 - 10.40

            5. vyuč. hod. 10.50 - 11.25

ŠKD:
Služba ráno - v normálnom režime
- popoludní do 15.00 hod.
- popoludňajšia služba do 15.30 hod.

Pondelok 10.6.2019

SJL- Písmená ŕ a ĺ. Šlabikár str. 56/ 1,2. Str. 57/ článok Búrka - čítať celý do stredy.

Pís.: Viem písať 2 str. 22/ celá. PL s vŕbou- ľavá polstrana.

P.S.:  Nezabudnúť na pokrývku hlavy, nie sladkú vodu a prípadne nakrémovať ruky-nohy. Ďakujem. 

Piatok 7.6.2019

SJL: vyvodenie písmenka ä. Šlabikár str. 54/ 1, 2 za DÚ, str. 55/ článok Bábätko- celý. Cv. 3.

Písanie: Viem písať 1, str. 20/ ľavá polstrana. PL so žriebätkom- pravá polstrana- doma dokončiť, kto nestihol v škole.

MAT: Sčítanie a odčítanie troch členov. PZ str. 7/8/ dokončenie, str. 79 a 80. V pondelok bez PZ. Stačí malý zošit.

P.S.: Do utorka potrebujem prefotený preukaz poistenca od Miška, Renátky, Jožka, Matúška a Mie. Ďakujem.

Štvrtok

MAT: PZ str.77, 78 D.U. dokončiť cv.1/78,  tí ktorí nedokončili v škole

SJL. Šlabikár  čítanie:  O tom, čo ešte nevie môj brať str.51 celý článok  čítať doma, D.U cv.4,/51

Oznam pre tých,ktorí zajtra vystupujú : Katka, Ninka, Nelka,Aďko,Adamko Bu, Miško,  Igorko, Maxík Ko.  Doniesť ráno v taške biele tričko, biele ponožky a cvičky.

Utorok 4.6.2019

Oznamy:

Výlet Čermeľ - Alpinka- utorok 11.6.2019 - odchod autobusom - 7.30 zraz pred školou. Žiaci sa povozia historickým vlakom na Alpinku, urobia si krásne fotky s lokomotívami Dankou, Jankou a Katkou. Budú mať možnosť pod dozorom strieľať na paintaballovej streľnici (od 5 rokov). Neskôr sa spoločne zahráme v prírode na Alpinke. So sebou si vezmeme suchý obed, ktorý nám pripravia naše pani kuchárky, preto vás prosím, dajte nám vedieť, či sa vaše dieťa zúčastní výletu spoločne so  4.A. Ďakujem,  Cena cca 10 eur.

 Deti majú v žiackej oznam o záujme- prosím vyznačiť do zajtra. Kto mi ešte nedal prefotený preukaz poistenca- prosím doniesť.

MAT: PZ str. 74/ celá. DÚ str. 75/ 1

SJ: Šlabikár str. 49/ O maškrtnej príšere- čítať ešte raz celý článok. DÚ cv. 5


Pondelok

V pondelok 3.6. sa neučíme - oslavujeme Deň detí.

Deti čaká veľké prekvapenie. Pripravte im, prosím, iba batôžtek s desiatou a pitím. Nezabudnite na čip na obed. V prípade teplého - slnečného počasia, prosím, dať deťom šiltovku, šatku, príp. klobúčik. Ďakujem.

Dnes deti priniesli papierik- záujem o záznam z Akadémie. Prosím vrátiť čím skôr.

V utorok sa fotíme. Cenu fotografie upresním.

Streda, Štvrtok 29. 30.05.2019

Čítanie- šlabikár 47/celá  48/1

Písanie-  str. 21/celá + prepis z tabule slová: džbán, džudo, džemový džin

Matematika - PZ  71/celá   72/1,2    72/3 a papagáj - d.ú.


PIATOK - čítanie - 48/2,3   49/ O maškrtnej príšere  - čítať celé

matematika - 73/1,2,3     d.ú.  73/4

Štvrtok 23.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 41/ text Gorila- čítať 5-6 -krát celý článok

MAT- PZ str. 66/ celá, DÚ- za čiarou. Zajtra doniesť pravítko- stačí menšie- začíname rysovať.

Streda 22.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 41/ text Gorila- po značku - čítať 5-krát

Písanie- precvičovanie písmena G,g v pracovných listoch- doma iba dokončiť, kto nestihol

MAT- počítanie príkladov v pripravených pracovných listoch.

P.S.: Zajtra vyučovanie podľa rozvrhu.

Pondelok 20.5.2019


Organizácia vyučovania na 21.a 22.5.

UTOROK: O 8:30 h presun detí do MsKS /desiata, pitný režim, aj na popoludnie, dievčatá hrebeň./ Generálka, obed, odpočinok, o 14:45 presun do MsKS, 15:00-16:10-príprava na vystúpenie/ družinári prídu spoločne s p. vychovávateľkou, 16:30-začiatok vystúpenia, cca 18:00-koniec programu , prezliekanie a ukladanie kostýmov, preberanie detí rodičmi. Kostýmy zostávaju v MsKS na druhé vystúpenie.

STREDA: - vyučovanie podľa rozvrhu , obed, odpočinok, vystupujúci presun do MsKS o 14:45 h - prezlečenie do kostýmov, vystúpenie/cca do 18:00h/, vyzlečenie z kostýmov, preberanie detí rodičmi. :)

Prosím mamičky, v utorok a v stredu - nedávať deťom sladkosti z čokolády. Ďakujem.

Čítanie- Šlabikár str. 40/ cv. 1,2. Str. 41/domáca úloha do stredy, text Gorila- po značku - čítať 5-krát 

Písanie- Viem písať 1- str. 22/ ľavá polstrana. Viem písať 2 str. 24/ ľavá polstrana. Bez DÚ.

MAT- PZ str. iba 67- preskočili sme str. 66, bez DÚ

Piatok 17.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 39/ cv. 4- domáca úloha,  text Mladší brat - čítať 5-krát celý článok

Písanie- PL s chlebíkom- dopísať celý.

MAT- precvičovanie učiva, počítanie v pripravených PL


Streda 15.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 38/ cv. 1,2,3. Str. 39/ text Mladší brat - čítať 5-krát po začku.

Písanie- Viem písať 2- str. 23- dokončiť, kto nestihol. 

SKÚSTE TOTO: https://www.vcielka.online - precvičovanie čítania

MAT- PZ str.62/celá, 63/ celá.

Žiacke knižky ostali v škole.

P.S.: Kostýmová skúška: 16.5.2019- zajtra  - počas vyučovania, (dovtedy zabezpečiť biele tričko s krátkym rukávom - bez potlače, biele ponožky a biele cvičky) Všetky veci je nutné označiť v igelitke menom, priezviskom a triedou - nestačia iniciály. Po kostýmovej skúške ostávajú kostýmy v škole. Každý si prinesie aj vešiačik. Ďakujem.


Utorok 14.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 37/ cv. 5. Kvietok 6- krát čítať druhú časť.

Písanie- Viem písať 1- str. 27- dokončiť, kto nestihol. DÚ str. 28- celá.

MAT- PZ str. 61/celá, DÚ str. 65- celá.

SKÚSTE TOTO: https://www.vcielka.online - precvičovanie čítania

P.S.: Kostýmová skúška: 16.5.2019- štvrtok - počas vyučovania, (dovtedy zabezpečiť biele tričko s krátkym rukávom - bez potlače, biele ponožky a biele cvičky) Všetky veci je nutné označiť v igelitke menom, priezviskom a triedou - nestačia iniciály. Po kostýmovej skúške ostávajú kostýmy v škole. Každý si prinesie aj vešiačik. Ďakujem.


Pondelok 13.5.2019

 Písanie- Viem písať 2- str. 30/ celá za DÚ.

P.S.: 

1. Kostýmová skúška: 16.5.2019- štvrtok - počas vyučovania, (dovtedy zabezpečiť biele tričko s krátkym rukávom - bez potlače, biele ponožky a biele cvičky)  Všetky veci je nutné označiť v igelitke menom, priezviskom a triedou - nestačia iniciály. Po kostýmovej skúške ostávajú kostýmy v škole. Každý si prinesie aj vešiačik. Ďakujem.

2. Školský klub  21.5. a 22.5 bude do 15,00 služba bude do 15,30. Ďakujem A.B.


Piatok 10.5.2019

Čítanie- Šlabikár str. 36/ cv. 1,2,3. Dvojhlásky- DÚ- čítať  článok Kvietok 6- krát po značku.

Písanie-  Dvojhlásky ia, ie, iu. PZ ia, ie, iu- napísali  sme ľavú polstranu. DÚ- pravá polstrana.

SKÚSTE TOTO:   https://www.vcielka.online   - precvičovanie čítania 

P.S.: Kostýmová skúška: 16.5.2019- počas vyučovania.

*Ku kostýmu na vystúpenie (biele tričko, biele cvičky) je ešte potrebné zabezpečiť aj obyčajné biele ponožky - nie podkolienky, ani nie nízke kotníkové ponožky. Ďakujem.

Štvrtok 9.5.2019

Písanie- Viem písať 2- str. 29/ celá za DÚ. Zopakovať čítanie textu Rozprávkový svet.

P.S. : *Ku kostýmu na vystúpenie (biele tričko, biele cvičky) je ešte potrebné zabezpečiť aj obyčajné biele ponožky - nie podkolienky, ani nie nízke kotníkové ponožky. Ďakujem.

Kostýmová skúška: 16.5.2019 

*V piatok 10.5.2019 sa z technických príčin nebude variť v školskej jedálni. Prosím rodičov o zabezpečenie jedla pre deti na celý deň. Ďakujem.

*Termín a čas predaja vstupeniek je : 6.5.-17.5.2019, 8.00-9.30/14.00-15.30

Utorok 7.5.2019

MAT- PZ iba str. 64/ celá za domácu úlohu.

Písanie- Viem písať 2- str. 28/ celá za DÚ.

P.S. : *Ku kostýmu na vystúpenie (biele tričko, biele cvičky) je ešte potrebné zabezpečiť aj obyčajné biele ponožky - nie podkolienky, ani nie nízke kotníkové ponožky. Ďakujem.

*V piatok 10.5.2019 sa z technických príčin nebude variť v školskej jedálni. Prosím rodičov o zabezpečenie  jedla pre deti na celý deň. Ďakujem.

*Termín a čas predaja vstupeniek  je : 6.5.-17.5.2019, 8.00-9.30/14.00-15.30


Pondelok 6.5.2019

MAT- PZ str. 59/2, 60/ celá.

Čítanie- Šlabikár str. 35/ Rozprávkový svet- DÚ- čítať  ťažšie slová s rodičmi.

Písanie- Viem písať 2- str. 27/-dokončiť, kto nestihol, DÚ-pravá polstrana.


Piatok 3.5.2019

MAT- Opakovanie učiva.  PZ str. 58/

Čítanie- Šlabikár str.  35/ Rozprávkový svet- DÚ- čítať 5- krát celé.

Písanie- Pracovný list s deťmi- celý 

P.S. : Žiacke knižky ostali u mňa. Pozrite si nový oznam aj novú mini- fotogalériu.

Prosím rodičov o poplatok za tričko - 8. eur čo najskôr. Ďakujem.


Štvrtok 2.5.2019

MAT- Opakovanie učiva. Samostatná práca. PZ str. 57/ celá- dokončiť, kto nestihol.

Čítanie- Šlabikár str. 34/ 2- tajná matematika, cv. 3- slová: LETO, MALINA, KONÍK, NITE, LODIČKA, NEBO, ANIČKA, TEPLO. Str. 35/ Rozprávkový svet- DÚ- čítať 5- krát 3 veršíky na ľavej strane. 

Písanie- Viem písať 1/ str. 25/ celá. Viem písať 2/ str. 26/ celá -skúsiť aj písmenko f. 

P.S. : Pozrite si nový oznam aj novú mini- fotogalériu.

Prosím rodičov o poplatok za tričko - 8. eur čo najskôr. Ďakujem.

Streda 17.4.2019

SJL: Precvičovanie písmena Ď,ď.  Šlabikár str. 27/celá- čítať 6- krát.  

Písanie: Viem písať 1, str. 26/ iba písmenko Ď- dva riadky. Viem písať 2- str. 25- 2 riadky. PL s ďatľom- celý.

MAT.: PZ str. 50/ celá

P.S: Vo štvrtok bude Dopravná výchova. Každý žiak musí mať prilbu. 


Utorok 16.4.2019

SJL: Vyvodenie písmena Ď,ď. Šlabikár str. 26-cv. 1 a 3 za DÚ.

MAT.: PZ str. 48/ celá, 49/celá. Bez DÚ. 

Pondelok 15.4.2019

SJL:  Písmeno Ť,ť. Šlabikár  str. 25/ článok Maťko Ťažký- celý článok, DÚ cv. 3

Piatok 12.4.2019

SJL: Precvičovanie písmena Ľ a ľ. Písmeno Ť,ť. Šlabikár str. 24/celá. Str. 25/ článok  Maťko Ťažký- po značku čítať 5- krát.

Písanie: Viem písať 1, str. 26/ iba písmenko Ť- dva riadky. Viem písať 2- str. 25- 2 riadky. PL s ťavou- celý.

MAT.: PZ str. 46/celá, 47/ celá, 48/1, 2- samostatná práca. DÚ- 4 a za čiarou.

Štvrtok 11.4.2019

Dôležitý oznam!- doplnenie informácii

V piatok-zajtra potrebujem odovzdať zoznam žiakov, ktorí majú záujem o "TRIČKO 30". Ak tričko chcete objednať- nie je to povinné- prosím čím skôr veľkosť a farbu trička- biela, modrá a čierna. Veľkosti budú XS-S-M-L-XL. Žiaci majú v žiackej knižke návratku. Prosím o vyplnenie do zajtra. Aj v prípade nezáujmu vyplnte návratku. S cenou ešte pracujeme, ale malo by to byť v rozpätí 7 - 10€. 

Ďakujem DE

SJL: Precvičovanie písmena Ľ a ľ. Šlabikár str. 21- dočítanie článku MOTÝĽ- 5- krát.

Písanie: Viem písať 2, str. 25/ iba písmenko ľ- dva riadky. PL s ľaliou- dokončenie.

MAT.: PZ str. 45/celá, 46/1, 4. DÚ 46/5.


Streda 10.4.2019

SJL: Vyvodenie písmena Ľ a ľ. Šlabikár str. 20/1,2,3. Str. 21- čítanie článku MOTÝĽ-po značku- 5- krát.

Písanie: Viem písať 1, str. 26/ iba písmenko Ľ. PL s ľaliou- iba ľavá polstrana.

MAT.: PZ str. 44/ celá, 45/1, 2.

Pondelok 8.4.2019

ŽIVOTNÁ ZRUČNOSŤ : STAROSTLIVOSŤ. KNIHA UPRATOVANIA. 

SJL: Prepis slov do PL. Čítanie článku v Šlabikári

MAT.: PZ str. 43/ celá. DÚ str. 44/ 4

PVO: Živá a neživá príroda. Voda. PZ str. 30, 31 a 32. DÚ dokončiť obrázky zo strany 31.

P.S.: V utorok- zajtra 9.4.2019  budú Didaktické hry. Pozrite si oznamy.

Štvrtok 4.4.2019

SJL: Precvičovanie H,h. Šlabikár str. 19- dočítanie článku. Čítanie z čítacej karty.

Písanie:  PL  s hroznom- celý, okrem "napíš 5 slov na H,h"

P.S.: Pozrite si oznamy na apríl

Streda 3.4.2019

SJL: Precvičovanie H,h. Šlabikár str. 19- dočítanie článku - 5 krát, cv. 3

Písanie: Viem písať 2, str. 15/ celá. PL Horská služba- pravá polstrana celá.

MAT.: PZ str. 41/ celá, 42/1, 2

P.S.: Korčuľovanie bude vo štvrtok 4.4.  o 11.00. Autobusom odchádzame o 10.15. Do školy doniesť iba SJL. ANJ nebude.

Utorok 2.4.2019

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. Vás informujem, že: dňa 5. apríla 2019 (piatok) udeľujem všetkým žiakom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu realizácie Metodického vzdelávania. Riadne vyučovanie pokračuje vo pondelok 8. apríla 2019.

Mgr. Slavko Pavolko

SJL: Vyvodenie H,h. Šlabikár str. 18/1,2. Str. 19- čítanie článku po značku- 5 krát.

Písanie: Viem písať 1, str. 16/ celá polstrana. PL Horská služba- ľavá polstrana celá.

MAT.: PZ str. 40/celá. DÚ- 41/ 3.

P.S.:1.  Korčuľovanie bude vo štvrtok o 11.00. Autobusom odchádzame o 10.15. Do školy doniesť iba SJL. ANJ nebude.

2. Pozrite si oznamy.Pondelok 1.4.2019

ŽIVOTNÁ ZRUČNOSŤ : STAROSTLIVOSŤ. KNIHA UPRATOVANIA. Knihu doniesť opäť v pondelok.

SJL:  Stolno-tenisový nábor žiakov.  DÚ-čítanie celého textu Čokoláda a básnička pod čiarkou- naspamäť.   

MAT.: PZ str. 38 a 39/ celá.

PVO: Siatie kvetov do skleníkov.

P.S.: Korčuľovanie bude vo štvrtok o 11.00.  Autobusom odchádzame o 10.15. Do školy doniesť iba SJL. ANJ nebude.