Utorok 23.10.2018

MAT-- precvičovanie čísla 4 v PL , PZ str. 32/5, za čiarou, 33/1, DÚ 2,3. Malý zošit ostal v škole.

SJL-Šlabikár str. 37-zelené vety- spoločné čítanie viet, cv. 3- čítaie slov. Precvičovanie písmeno-slabika-slovo-veta.

Pís- Viem písať 2, str. 1- malé m- celá polstrana.Práca v pripravenom PL- doma dokončiť, kto nestihol. DÚ- 4 dolné riadky.

Pondelok 22.10.2018

SJL- Šlabikár str. 37/ čítanie 3 viet- po čiaru. 

Písanie- Písmeno M. Veľké M- Zošit Viem písať 1 str. 14- iba 3 riadky/ bodkované M, 2 riadky M, viac nie!/ DÚ- písanie 4 riadkov písmena M v pripravenom PL.

MAT- PZ str. 31/1,2,3- iba posledný riadok,4, za čiarou.Str. 32/1,2,3,4.DÚ- v malom zošite nakresliť 4 predmety a napísať 3 riadky 

PVO- PZ str. 10- Zmysly človeka- rozprávanie


Piatok 19.10.2018

SJL-Šlabikár str. 36/ 2- vyhľadávanie slabík. Precvičovanie učiva, vytlieskavanie slov na slabiky. Prvé písmeno, slabika v slove. Posledné písmeno v slove. Práca s PL.Práca s rozstrihanými kartičkami.

Písanie- precvičovanie malého "a" DÚ- 4 riadky v pripravenom PL v euroobale.

MAT- Číslica 4. Viem písať  1, str. 30/ dokončíť číslicu 3 a číslicu 4. Malé zošity ostali v škole.

Štvrtok 18.10.2018

MAT- Číslica 3. Viem písať 1 str. 30- dokončiť doma, kto nestihol. DÚ -malý zošit 3 riadky.

SJL- Písmeno M,m.Šlabikár str. 36/1.

Písanie: precvičovanie malého"a" na pripravenom pracovnom liste

P.S.: V piatok poobede sa tešíme na Tekvičkovo o 15.00. 


Streda 17.10.2018

SJL- Šlabikár str. 35/ 4 a 5. V cvičení 4- druhý riadok- písali sme prvý diktát.  

Písanie- deti dnes dostali aj druhý zošit. Bude potrebné nosiť obidve časti. Viem písať 2- str. 1- malé a.

MAT-PZ str. 29/4 a 30- celá 

P.S.: V piatok poobede sa tešíme na Tekvičkovo o 15.00.

Utorok 16.10.2018

MAT-- precvičovanie čísla 2 v zošite Viem písať 1 na str .29 .Číslica 3, PZ str. 29/1,2,3. DÚ- v malom zošite nakresliť tri predmety a napísať 3 riadky číslic.

SJL-Šlabikár str. 34/1,2. vediet rozlíšiť veľký a malý tvar tlačeného písma. Písmeno s dĺžňom čítať dlhšie. Str. 35/3- doma precvičiť prvé čítanie viet.

Pís- Viem písať 1, str. 1- veľké A.Deti dostali euroobal, kde sú dva PL. prvý je cvičný, na druhom je DÚ- 4 riadky- bez posledného riadka.

Pondelok 15.10.2018

SJL- precvičovanie učiva. 

Písanie- Dnes sme sa venovali rozcvičovaniu ruky, viac sme písali. str. 46, 47, 48. DÚ- dokončiť zošit.

MAT-  Precvičovanie písania číslice 1 a 2 v pripravenom pracovnom liste. Práca v malom zošite- pojem príklad- vysvetlenie . Zošit ostal v škole

PVO- PZ str. 8- Moja rodina- členovia rodiny- rozprávanie

Piatok 12.10.2018

SJL-Precvičovanie učiva vytlieskavanie slov na slabiky. Prvé písmeno, slabika v slove. Posledné písmeno v           slove. Práca s PL. 

Písanie- str. 45 dáždniky kto nedokončil v škole.

MAT- PZ str. 28/ celá. D.Ú. za čiarou

Štvrtok 11.10.2018

MAT- Číslica 2. PZ- str.27/celá. DÚ -dokončiť, kto nestihol. Malý zošit ostal v škole.

SJL- Precvičovanie učiva. Určovanie prvej slabiky v slove .Prvé čítanie slov.

Písanie: str. 40 a 41. DÚ-  str. 42- srdiečka

Streda 10.10.2018

SJL- práca v pripravených pracovných listoch- delenie slov na slabiky, písanie prvého a posledného písmena v slove. Vytlieskavaním určovanie počtu slabík v slove.

Písanie- str. 38 a 39- doma dokončiť- kto nestihol

MAT-PZ str. 25 a 26- celé 

Utorok 9.10.2018

MAT- práca v pripravených PL. Číslica 1. Nácvik písania číslice 1 do zošita Viem písať 1- bude zatiaľ v škole. Aj PZ z Matematiky ostal v škole.Ďalší postup vysvetlím emailom.

SJL-rozlišovanie prvej  slabiky v slove, rozlišovanie prvého a posledného písmena v slove. Aj zajtra bez Šlabikára. 

Pís- str. 36 a 37-dokončiť doma, kto nestihol

Pondelok 8.10.2018

SJL-  precvičovanie učiva. Práca v pripravených pracovných listoch.DÚ- v PL dokončiť  druhý stľpec- nakresliť toľko bodiek, koľko slabík má slovo.

Písanie- str. 33 a 34. DÚ str. 35

MAT- Práca v pripravených pracovných listoch- porovnávanie

PVO- PZ str. 8- Moja rodina- rozprávanie

Štvrtok 04.10.2018

MAT- PZ- str.22/celá, 23/1.  DÚ za čiarou.

SJL- Šlabikár str. 30/2, 31/3,4 . Určovanie prvej slabiky v slove .Prvé čítanie slov.

Písanie: str. 28 a 29.  DÚ- polievanie str. 31

Streda 03.10.2018

SJL- práca v pripravených pracovných listoch

Písanie- str. 216 a 27- doma dokončiť- kto nestihol

MAT-PZ str. 22/1,2,3. 

P.S.: 

Utorok 2.10.2018

MAT- PZ str.21/ celá, DÚ- znaky rovnosti a nerovnosti- 3 riadky v malom zošite- dnes ho deti dostali. Prosím napísať meno a obaliť.

SJL- Šlabikár str.29/4, 30/1- rozlišovanie prvej slabiky v slove

Pís- str. 24, 25-dokončiť doma, kto nestihol

Pondelok 1.10.2018

SJL- Šlabikár str. 28/úloha 1,2,- prvá slabika v slove- precvičovanie učiva. Str. 29/3- druhý riadok za DÚ. Tempo v Šlabikári je pomalšie- viac precvičujeme slabiky na koberci v skupinách

Písanie- str. 23/nočná obloha- dokončiť za DÚ

MAT- PZ str. 19/ celá, 20/1,3,4. DÚ- za čiarou- nakresliť 6 darčekov

PVO- PZ str. Moja trieda a Cesta do školy- celá 6,7- rozprávanie

Piatok 28.9.2018

SJL-Šlabikár str. 26,27 celá, prvé čítanie a písanie slabík

Písanie- str. 22/ čertíci- domáca úloha

MAT- PZ str. 18/ celá. Domáca úloha za čiarou

Štvrtok 27.9.2018

MAT- PZ- str.17/3,4,5 a za čiarou.

SJL- Šlabikár str. 25/ celá26/1, DÚ-2. Určovanie prvého písmena a prvej slabiky v slove.Vytlieskavanie  slabík .Prvé čítanie slabík.

Písanie: str. 20/ strecha- DÚ

Streda 26.9.2018

SJL- Šlabikár str. 22/2, 23/ celá, 24/1,2- prvé písanie slabík.

Písanie- str. 21-margarétky- doma dokončiť- kto nestihol

MAT-PZ str. 17/1,2. Znaky rovnosti a nerovnosti

P.S.: 

Utorok 25.9.2018

MAT- PZ str.16/ celá. Dnes sme písali prvú prácu na určovanie počtu. Žiacke knižky ostali u mňa.

SJL- Šlabikár str.21-3,4, rozlišovanie prvej hlásky v slove, hra na ROBOTA- rozdeľovanie slov na slabiky tlieskaním

Pís- str. 18, 19/ ryba- DÚ dokončiť doma 

ETV/NBV- Rímokatolícke náb. - žiaci budú potrebovať veľký čistý zošit napr. 440 na kreslenie. Bude ostávať v triede.

P.S.

Pondelok 24.9.2018

SJL- Šlabikár str. 18, úloha 1,2,3- prvá hláska v slove- prehlbovanie učiva

MAT- PZ str. 14/ celá, 15/1,2. DÚ- za čiarou- dokončiť nábytok

HUV

PVO- PZ str. 4 V našej škole - celá 

P.S.: Jablkový týždeň - nosíme tričko vo farbe jablka


Piatok 21.9.2018

TSV 

SJL-Šlabikár str. 17/ celá

Písanie- str. 16 a 17

VYV-

MAT- PZ str. 13/ celá. Domáca úloha za čiarou

P.S.: Od pondelka máme Týždeň jabĺčka- doniesť- (kto môže) červené tričko a aj 2-3  jabĺčka zo záhrady - stačí aj v priebehu týždňa


Štvrtok 20.9.2018

MAT- PZ- str.12/2,3, za čiarou. 

SJL- Šlabikát str. 16/ celá

ANJ-

Písanie: str. 15/ hrozno- DÚ- dokončiť 

P.S.:Zajtra kolobežky a prilby nezabudnúť.


Streda- bez DÚ   19.9.2018

SJL- Šlabikár str. 15 - rozlišovanie písmena  P a D

Písanie- str. 14- zmrzliny

TSV

MAT-PZ str. 12/ 1- číslo 4

VYV

P.S.: Prosím rodičov o " prekopírovaný" preukaz poistenca. Pozrite si oznamy v  Školskom klube !!!


Utorok  18.9.2018

MAT- PZ str.10/ 2,3. Str. 11/ 1, za čiarou. DÚ 11/2- nakresliť kvarteto- obrázky ľubovoľné

SJL- Šlabikár str.13-celá, rozlišovanie prvej hlásky v slove

Pís- ihličnaté vetvičky, DÚ - lízanky

ETV/NBV- Rímokatolícke náb. - žiaci budú potrebovať veľký čistý zošit napr. 440 na kreslenie. Bude ostávať v triede.

P.S.:Pondelok 17.9.2018

SJL- Šlabikár str. 12, úloha 1 a 2- žiaci vymaľovali iba tie guľôčky, ktoré písmenko vedeli prečítať. Ostatní kreslili banány pre opice.D.Ú- precvičovať prvé písmeno v slove napr. banán B, orech O,......

MAT- PZ str. 9 a 10/1. Domáca úloha - za čiarou príklad so švihadlami

HUV

PVO- PZ str. 2 Moja školská taška 

P.S.: V utorok bude Rodičovské združenie v 1.A triede o 16.45. Rada rodičov bude o 16.00 v Zborovni školy - p. Marcela Hrehová.

Deti dostali čipy na obedy domov. Bude potrebné ich nosiť každý deň.