Rozvrh hodín

ROZVRH HODÍN PLATNÝ OD PONDELKA  10.9.2018

DEŇ/HODINA             1           2           3             4                 5

Pondelok                   SJL       MAT      HUV        PVO

Utorok                       MAT      SJL        SJL          ETV/NBV-Rim, Grek

Streda                        SJL        SJL        TSV         MAT         VYV

Štvrtok                          MAT      SJL              ANJ           SJL

Piatok                           TSV       SJL              VYV           MAT           SJL

Organizácia vyučovania:

         Začiatok vyučovania: 7:45 hod.

  • Príchod do školy: 7:30 hod.

  • (NEZABUDNITE o 7:45 hod. sa naša budova zamyká

  • 1. vyučovacia hodina: 07:45 - 08:30

  • 2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25

  • 3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25

  • 4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20

  • 5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15

Vyučujúci v 1. A

PaedDr. Elečková- SJL,MAT, PVO, VYV

Mgr. Varcholová- TSV, HUV

Mgr.Gnoriková, Mgr. Haníková- ANJ- deti sú rozdelené na 2 skupiny

-skupina p. uč. Gnorikovej:

- skupina p. uč. Haníkovej:

Mgr. Nováková- ETV

NBV/ Rimokatolícke- Mgr. Vasiľová

          Grekokatolícke- p. Mihalčo

          Reformované- Mgr. Kačkošová:  pondelok: 7. vyuč. hod. (13.35 - 14:20)

          Pravoslávne- p.Barilík : utorok, 7. vyuč. hodina (13:35 - 14:20)