Školský klub

November:

Tento mesiac nás čaká veľká udalosť a tou je PRVÁCKA PASOVAČKA .Pripravujeme sa a zároveň sa tešíme na slávnostné prijatie do školy a školského klubu.

OZNAMY NA SEPTEMBER

1. V piatok poobede prídu deti s kolobežkami (kto môže).Bude dopravné popoludnie v parku .

2. Od pondelka 24.9. do piatku máme JABLČKOVÝ TÝŽDEŇ.

Kto má doma červené tričko-prinesie v pondelok. Ďakujem. P. vych. Anička

OKTÓBER:

1.  Október je Mesiacom úcty k starším . V našom oddelení ŠKD to bude Čítanie s dedkom a babkou preto prosím na tabuľku OZNAMY pri dverách zapíšte svojho dedka, ktorý by nám urobil radosť a potešil nás svojou prítomnosťou.

2. Taktiež nás čaká akcia Tekvičkovo . Chystajte si pomaličky tekvice a tekvičky. Bližšie info o tejto akcii sa dozviete postupne.

3. V piatok t.j. 19.10.2018 o 15,00 hod. sa bude konať akcia Tekvičkovo. Doneste si prosím celé tekvice/nevyrezané/. Občerstvenie je vítané.Príspevok na akciu je 3 eurá.

Veľké ďakujeme patrí Vám všetkým rodičom aj deťúrencom za skvelú atmosféru na Tekvičkovej párty


Stála suma za školský klub je 10 eur, platí sa vždy k 5. v mesiaci, nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.


ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v čase od: ranná prevádzka: 6.30 - 7:45 a po ukončení vyučovania do 17.00


Režim dňa v ŠKD: príprava na obed - odpočinková a rekreačná oblasť - záujmová činnosť - hygiena a olovrant - príprava na vyučovanie a vzdelávacia oblasť - voľné zamestnanie


Školský klub detí je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní. Program v ŠKD je naplnený formu pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.


Výchovná činnosť sa vykonáva v týchto oblastiach záujmových činností:

  • spoločensko-vedná

  •  pracovno-technická

  •  prírodovedno- environmentálna

  •  esteticko-výchovná

  • telovýchovná,zdravotná a športová oblasť odpočinková a rekreačná oblasť

  • príprava na vyučovanie - vzdelávacia oblasť.

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie, školské akcie a projekty..


Nadpis textu

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.